Oddział Intensywnej Opieki Dźwiękowej (OIOD)

Odszumianie nagrań = RX do potęgi 4-ej

Odszumianie i rekonstrukcję nagrania audio (tzn. redukcję szumów audio oraz innych zakłóceń) rozpoczynamy od dokładnej analizy nagrania. Polega to na przesłuchaniu nagrania w celu identyfikacji ewentualnych problemów, takich jak szumy, trzaski, buczenie itp. Dokonujemy analizy spektralnej, która pozwala nam na dokładne określenie natury napotkanych problemów.  W zależności od zapotrzebowania ze strony Klienta możemy zatem wykonać m.in. takie operacje na dźwięku, jak prosta filtracja szumów (np. niskoczęstotliwościowych), wycięcie/wyciszenie segmentów nagrania i jego edycja, poprawa dynamiki nagrania itd.

Szczególnie intersująca jest też możliwość naprawy przesteru (Declip), który powstaje jako skutek zbyt wysokiego poziomu sygnału wejściowego podczas nagrania. Przester w nagraniu – bardzo nieprzyjemny, zniekształcony dźwięk – do tej pory był problemem bardzo trudnym do naprawy. Dzięki fantastycznemu urządzeniu, jakim jest Izotope RX4,  proces cyfrowej obróbki sygnału audio tworzony jest indywidualnie dla każdego materiału dźwiękowego, dzięki czemu możemy  otrzymać najlepszą jakość końcową nagrania i co najważniejsze idealnie dopasować się do wymagań naszych Klientów.

 

Rekonstrukcja nagrań

W przypadkach, gdy nagranie jest mocno zakłócone, konieczna jest jego rekonstrukcja, a proces cyfrowego przetwarzania staje się tym samym bardziej skomplikowany. Po każdym etapie przetwarzania cyfrowego wykonywana jest analiza otrzymanego sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości, jak również cyklicznie sprawdzany jest histogram próbek nagrania i inne dane statystyczne. Odpowiednio modyfikowane są algorytmy cyfrowe celem otrzymania możliwie najlepszej końcowej jakości nagrania. Robiona jest dedykowana estymacja szumów i zakłóceń, które następnie są redukowane w procesie cyfrowego odszumiania i rekonstrukcji nagrania (czyszczenia, redukcji szumów audio). Częstotliwości zakłócające są usuwane przez użycie odpowiednich filtrów i algorytmów cyfrowych. Wykonywane są również operacje zmieniające rozkład próbek tj. modyfikujące dynamikę nagrania i jednocześnie eliminujące zakłócenia.

Na koniec możemy opcjonalnie zrobić mastering materiału, gdyby jego docelowe przeznaczenie tego wymagało.

Przesyłasz do nas próbkę problematycznego nagrania o długości około 90 sekund. Wykonamy darmowo jego analizę, zaaplikujemy redukcję szumów audio oraz usuniemy zakłócenia. Sam ocenisz jakość naszej pracy przed złożeniem właściwego zlecenia.